ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์

ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์

Democratic accountability

การร่วมมือกับเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งแรกเกี่ยวกับการประเมินประชาธิปไตยของพลเมืองที่นำโดย IDEAในปี 2016 เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นอูลานบาตอร์ได้เปิดตัว “ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจร” ร้านบริการเหล่านี้ตั้งอยู่ในที่เดียวอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะใด ๆ ของ 280 แห่งที่ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลให้ข้อเสนอแนะและยื่นเรื่องร้องเรียน “ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งการบริการ” นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างแนวทางประชาธิปไตยแบบ bottom-up ขึ้นโดยการปรับปรุงการให้บริการในระดับท้องถิ่นและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งวาระการปฏิรูปทางการเมืองและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

มองโกเลียไม่ใช่เรื่องใหม่ในการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยของตนเอง มองโกเลียได้ดำเนินการประเมินความมั่นคงของรัฐทั้งสี่ (SoD) และอันที่จริงประเทศแรกในการจัดตั้ง SoD เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินผลแบบประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินอยู่ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการประเมินเป้าหมายการพัฒนาประเทศมองโกเลียมิลเลนเนียม 9 (MDG 9) เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปที่เกิดจากการประเมิน SoD ของมองโกเลียกลไกด้านความรับผิดชอบในการให้บริการยังคงอ่อนแอ ในการประเมินรายงานแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยที่ผู้ถูกตอบแบบสอบถามเช่นความรับผิดชอบการตอบสนองความรับผิดชอบและกฎหมายและความยุติธรรมถูกยึดถือในมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร (46%) อาศัยอยู่ความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้นได้สร้างสถานการณ์ที่หลายคนขึ้นอยู่กับสวัสดิการสังคม ปัจจุบันระบบสวัสดิการสังคมเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์เพียงอย่างเดียวหนึ่งในสามของงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับสวัสดิการทางสังคม

Democratic accountability-

โครงการนี้จึงมุ่งที่จะประเมินความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยของบริการสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสเช่นผู้สูงอายุเยาวชนและสตรี ภายใต้การนำของ Ulaanbaatar นายกเทศมนตรีเอส Batbold ออกกำลังกายการประเมินผลนี้ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการสี่ปีของเทศบาล 2016-2020 ที่จะมีส่วนร่วมกับประชาชนในกระบวนการทางการเมืองในท้องถิ่นและปรับปรุงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาชิกในทีมประเมินเกี่ยวกับการทำแผนที่บริการโดยกล่าวถึงกลไกการรับผิดชอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีอยู่ในสถานที่และจัดทำแผนสำหรับการประเมินผล การประเมินคาดว่าจะระบุช่องว่างในกระบวนการความรับผิดชอบในอูลานบาตอร์; การตอบสนองและการตอบสนองต่อรัฐบาลและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เป็นอย่างไรและกลไกด้านความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีนี้ในการจัดสวัสดิการสังคมเป็นโครงการนำร่องของเทศบาลในขณะที่พวกเขาวางแผนที่จะใช้และใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินบริการสาธารณะอื่น ๆ

Democratic accountability_

สถาบันและองค์กรต่างๆเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่

 • สำนักบริหารราชการแผ่นดินกรมสวัสดิการสังคมและศูนย์บริการจัดส่งทุนของเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์
 • สถาบันการกำกับดูแลกิจการแห่งชาติ, เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลมองโกเลีย
 • สถาบันปรัชญาวิทยาศาสตร์มองโกเลีย
 • มหาวิทยาลัยการศึกษามองโกเลีย
 • CSOs: ความโปร่งใสระหว่างประเทศ (มองโกเลีย), ขั้นตอนที่ปราศจากพรมแดน, ความริเริ่มในการบริหารและความโปร่งใสกองทุน
การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

Strengthening democracy

ประชาธิปไตยกลายเป็นความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งและในโลกปัจจุบันมีการปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่น

ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับประชาธิปไตยของประเทศที่เข้มแข็งและเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย ระดับท้องถิ่นคือที่ซึ่งประชาชนได้ทำความคุ้นเคยกับระบบการเมืองของตนเป็นส่วนหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นตัวแทน นอกจากนี้ยังมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารระดับสูงระดับมืออาชีพไม่สามารถจัดการกับปัญหาทางสังคมและความจำเป็นทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมของนักแสดงที่ไม่ใช่รัฐ

บทบาทของพลเมืองในการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในรูปแบบที่รวมกันในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญและหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เป็นกรอบการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมดังกล่าว หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบร่วมกันและองค์กรที่มีทรัพยากรเพียงพอที่มีเจตจำนงเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ภายใต้บริบทนี้แอนดรูแบรดลีย์และ Melida Jimenez ของ International IDEA ได้เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ฟอรัมความร่วมมือของคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมกับ Charlie Martial Ngounou (Afroleadership), Greg Munro (Commonwealth Local Government Forum) และ Thomas มิลลาร์ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เหตุการณ์ดังกล่าวได้รวบรวม CSOs และตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นจากหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยมีตัวแทนจากสถาบันของสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก

ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวถึงความสำคัญของหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจว่าการรวมกลุ่มชายขอบ นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจบทบาทของนักแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ในที่สุดเซสชั่นยังตรวจสอบโอกาสและความท้าทายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืน

Strengthening democracy-

ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยกมา ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรสร้างพื้นที่ให้ CSOs มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและ CSOs ควรแบ่งปันความรับผิดชอบต่อกิจการชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท้องถิ่นผ่านทางการศึกษาและสร้างแคมเปญการรับรู้
 • งบประมาณท้องถิ่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ CSO สามารถตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมกับพลเมืองเพื่อให้กระบวนการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นรวมและโปร่งใสมากขึ้น
 • บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการกำกับดูแลที่รับผิดชอบและโปร่งใส
 • ความสำคัญของการจัดทำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกฎหมายที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น (กลไกข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ฯลฯ )
 • ความจำเป็นในการเพิ่มบทสนทนาและสร้างความร่วมมือที่น่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กร CSO
 • ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้การรับรู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับว่า CSOs ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย

ปัจจุบันมีความกระตือรือร้นที่จะแนะนำคำแนะนำที่สำคัญ ๆ ในหัวข้อ ได้แก่ :

 • สหภาพยุโรปควรเพิ่มการสนับสนุน CSOs ในประเทศที่สามเพื่อสร้างขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น
 • หน่วยงานท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความรู้ที่มีอยู่
 • องค์กรระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับรัฐบาลกลางในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นที่ครอบคลุมโปร่งใสและมีความรับผิดชอบความจำเป็นในการกระจายอำนาจการตัดสินใจและให้อำนาจท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยอำนาจและความรับผิดชอบที่แท้จริง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในการส่งเสริมความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นน้ำที่พักอาศัยโภชนาการและสุขภาพควรได้รับการปฏิบัติ

การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

democracy Argentina

กระบวนการของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยตามที่กำหนดโดยสามหลักการ answerability , การตอบสนองและการบังคับใช้ บทความนี้สำรวจซอฟต์แวร์ DemocracyOS ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในการกำหนดนโยบายในอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกำหนดบทลงโทษและการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่

ความรับผิดชอบสามารถกำหนดได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมของคนใดคนหนึ่งยอมรับความรับผิดชอบและเปิดเผยซึ่งได้ชี้แจงผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ในด้านความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักว่ามีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและตอบสนองต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลโดยการให้หน่วยงานต่างๆมีเวทีในการปรับการปฏิบัติงานหรือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่นอกที่ทำการทางการเมืองสามารถใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ประชาชนได้รับการลงโทษและให้รางวัลแก่ผู้นำตลอดระยะเวลาการทำงาน

การบังคับใช้หมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่เป็นที่นิยม ผ่านการเลือกตั้งพลเมืองให้อำนาจหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่ผู้เลือกตั้งซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาไม่พอใจที่นิยมบางครั้งแรงบันดาลใจเรียกร้องให้ประชาชนที่จะนำไปใช้ – หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์

การบังคับใช้ทางการเมืองดำเนินการผ่านกลไกของกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผลสมบูรณ์ซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นลบทำให้เกิดการคว่ำบาตรและการเลือกตั้งใหม่เป็นผลตอบแทน นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป immediateness ของเทคโนโลยีเช่น DemocracyOS อนุญาตให้ประชาชนที่จะกำหนดบทลงโทษและผลตอบแทนว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ DemocracyOS เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจสำหรับการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าที่ใช้วิธีการแบบดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการบังคับใช้ทางการเมือง

democracy Argentina-

เปิดตัวในปี 2012 โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวอาร์เจนตินา DemocracyOS เชิญชวนประชาชนมาหารือและลงมติในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย กระบวนการลงคะแนนเสียงซึ่งในขั้นต้นไม่ได้มีการบังคับใช้จริงใด ๆ กลายเป็นกลไกของการบังคับใช้ทางการเมืองเมื่อการลงคะแนนเสียงได้รับความนิยมมากหมั้นว่ามันกดดันสภาแห่งชาติอาร์เจนตินาที่จะผ่านการเรียกเก็บเงินที่เสนอโดยพรรคเสียงข้างน้อยในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเผชิญกับบทลงโทษเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา DemocracyOS มีศักยภาพที่จะให้เป็นเวทีสำหรับประชาชนที่จะบังคับใช้นโยบายรับผิดชอบนอกขอบเขตของการเลือกตั้ง

จนถึงปัจจุบัน DemocracyOS ถูกใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเม็กซิโกสเปนตูนิเซียและสามรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยพรรคการเมืองใดในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้ง DemocracyOS ได้ก่อตั้งพรรค Part Party (Partido de la Red) ซึ่งนักการเมืองได้กระทำการตามความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ หลังจากล้มเหลวในการชนะที่นั่งในรัฐสภาท้องถิ่นในบัวโนสไอเรสในปี 2013 พรรคเน็ตมุ่งหวังที่จะมีตัวแทนคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม  2017

รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีส่วนร่วมกับพลเมืองของตนทางออนไลน์โดยสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในขณะที่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตอบสนองและการตอบสนองที่เรียกว่า e-government ไม่ได้วางคว่ำบาตรและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคฝ่ายค้านและพลเมืองที่ระดมความต้องการทางออนไลน์เพื่อเรียกร้องความสามารถในการบังคับใช้จากหน่วยงานต่างๆในทางกลับกันอาจเรียกได้ว่าเป็น e-democracy มากกว่าการปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยพวกเขามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยการให้ทางเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อบังคับใช้ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล

ความสามารถในการตอบสนองการตอบสนองและการบังคับใช้เป็นงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งต้องมีการกำกับดูแลการประเมินผลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยในการจัดส่งด้านบริการถือเป็นแนวทางในการประเมินหลักการทั้งสามนี้และสนับสนุนให้ทุกคนเรียกร้องความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยได้ทุกที่

 

ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

democracy-

ประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่เพียง แต่จะส่งเสริมคุณค่าของอเมริกาอย่างพื้นฐานเช่นเดียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิของคนงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเวทีโลกที่ปลอดภัยมั่นคงและรุ่งเรืองมากขึ้นในการที่สหรัฐฯสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติได้ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของชาติซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมด ประเทศที่ควบคุมโดยรัฐมีแนวโน้มที่จะรักษาสันติภาพยับยั้งการรุกรานขยายตลาดเปิดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจปกป้องประชาชนชาวอเมริกันต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมระหว่างประเทศรักษาสิทธิของมนุษย์และคนงานหลีกเลี่ยงวิกฤติด้านมนุษยธรรมและกระแสผู้อพยพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก, และปกป้องสุขภาพของมนุษย์

ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ในใจประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ:

 • ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงความมั่นคงและความมั่งคั่งของคนทั้งโลก
 • สนับสนุนประชาธิปไตยที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ในการใช้หลักการประชาธิปไตย
 • สนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนทั่วโลกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาในประเทศของตน และ
 • ระบุและประณามระบอบการปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของพลเมืองในการเลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เป็นอิสระเป็นธรรมและโปร่งใส

democracy_

สำนักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (DRL) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมโครงการประชาธิปไตยทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลักของประเทศ DRL รับผิดชอบในการดูแลกองทุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (HRDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2541 เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและภาวะการปกครองแบบประชาธิปไตย DRL ใช้ทรัพยากรจาก HRDF รวมทั้งกองทุนที่จัดสรรให้กับกองทุนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งและการพัฒนารัฐสภา

ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตย อื่น ๆ อีกมากมายอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการเปลี่ยนแปลง เมื่อนักเขียนเขียนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 พวกเขาจะระบุการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยจาก 30 ประเทศในปีพ. ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน 117 ในฐานะที่เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายมรดกนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าพลเมืองของโลกทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกผู้ที่ปกครองพวกเขาผ่านกระบวนการพลเรือนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและโปร่งใส