การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

กระบวนการของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยตามที่กำหนดโดยสามหลักการ answerability , การตอบสนองและการบังคับใช้ บทความนี้สำรวจซอฟต์แวร์ DemocracyOS ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในการกำหนดนโยบายในอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกำหนดบทลงโทษและการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบสามารถกำหนดได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมของคนใดคนหนึ่งยอมรับความรับผิดชอบและเปิดเผยซึ่งได้ชี้แจงผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ในด้านความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักว่ามีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและตอบสนองต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลโดยการให้หน่วยงานต่างๆมีเวทีในการปรับการปฏิบัติงานหรือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่นอกที่ทำการทางการเมืองสามารถใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ประชาชนได้รับการลงโทษและให้รางวัลแก่ผู้นำตลอดระยะเวลาการทำงาน การบังคับใช้หมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่เป็นที่นิยม ผ่านการเลือกตั้งพลเมืองให้อำนาจหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่ผู้เลือกตั้งซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาไม่พอใจที่นิยมบางครั้งแรงบันดาลใจเรียกร้องให้ประชาชนที่จะนำไปใช้ - หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์ การบังคับใช้ทางการเมืองดำเนินการผ่านกลไกของกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผลสมบูรณ์ซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นลบทำให้เกิดการคว่ำบาตรและการเลือกตั้งใหม่เป็นผลตอบแทน นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป immediateness ของเทคโนโลยีเช่น DemocracyOS อนุญาตให้ประชาชนที่จะกำหนดบทลงโทษและผลตอบแทนว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ DemocracyOS เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจสำหรับการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าที่ใช้วิธีการแบบดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการบังคับใช้ทางการเมือง เปิดตัวในปี 2012 โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวอาร์เจนตินา DemocracyOS เชิญชวนประชาชนมาหารือและลงมติในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย กระบวนการลงคะแนนเสียงซึ่งในขั้นต้นไม่ได้มีการบังคับใช้จริงใด ๆ กลายเป็นกลไกของการบังคับใช้ทางการเมืองเมื่อการลงคะแนนเสียงได้รับความนิยมมากหมั้นว่ามันกดดันสภาแห่งชาติอาร์เจนตินาที่จะผ่านการเรียกเก็บเงินที่เสนอโดยพรรคเสียงข้างน้อยในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเผชิญกับบทลงโทษเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา DemocracyOS มีศักยภาพที่จะให้เป็นเวทีสำหรับประชาชนที่จะบังคับใช้นโยบายรับผิดชอบนอกขอบเขตของการเลือกตั้ง จนถึงปัจจุบัน DemocracyOS ถูกใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเม็กซิโกสเปนตูนิเซียและสามรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยพรรคการเมืองใดในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้ง DemocracyOS ได้ก่อตั้งพรรค Part Party (Partido de la Red) ซึ่งนักการเมืองได้กระทำการตามความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ หลังจากล้มเหลวในการชนะที่นั่งในรัฐสภาท้องถิ่นในบัวโนสไอเรสในปี 2013 พรรคเน็ตมุ่งหวังที่จะมีตัวแทนคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม  2017 รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีส่วนร่วมกับพลเมืองของตนทางออนไลน์โดยสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในขณะที่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตอบสนองและการตอบสนองที่เรียกว่า e-government ไม่ได้วางคว่ำบาตรและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคฝ่ายค้านและพลเมืองที่ระดมความต้องการทางออนไลน์เพื่อเรียกร้องความสามารถในการบังคับใช้จากหน่วยงานต่างๆในทางกลับกันอาจเรียกได้ว่าเป็น e-democracy มากกว่าการปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยพวกเขามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยการให้ทางเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อบังคับใช้ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล ความสามารถในการตอบสนองการตอบสนองและการบังคับใช้เป็นงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งต้องมีการกำกับดูแลการประเมินผลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยในการจัดส่งด้านบริการถือเป็นแนวทางในการประเมินหลักการทั้งสามนี้และสนับสนุนให้ทุกคนเรียกร้องความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยได้ทุกที่  
Read More
ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

ประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่เพียง แต่จะส่งเสริมคุณค่าของอเมริกาอย่างพื้นฐานเช่นเดียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิของคนงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเวทีโลกที่ปลอดภัยมั่นคงและรุ่งเรืองมากขึ้นในการที่สหรัฐฯสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติได้ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของชาติซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมด ประเทศที่ควบคุมโดยรัฐมีแนวโน้มที่จะรักษาสันติภาพยับยั้งการรุกรานขยายตลาดเปิดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจปกป้องประชาชนชาวอเมริกันต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมระหว่างประเทศรักษาสิทธิของมนุษย์และคนงานหลีกเลี่ยงวิกฤติด้านมนุษยธรรมและกระแสผู้อพยพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก, และปกป้องสุขภาพของมนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ในใจประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ: ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงความมั่นคงและความมั่งคั่งของคนทั้งโลก สนับสนุนประชาธิปไตยที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ในการใช้หลักการประชาธิปไตย สนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนทั่วโลกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาในประเทศของตน และ ระบุและประณามระบอบการปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของพลเมืองในการเลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เป็นอิสระเป็นธรรมและโปร่งใส สำนักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (DRL) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมโครงการประชาธิปไตยทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลักของประเทศ DRL รับผิดชอบในการดูแลกองทุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (HRDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2541 เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและภาวะการปกครองแบบประชาธิปไตย DRL ใช้ทรัพยากรจาก HRDF รวมทั้งกองทุนที่จัดสรรให้กับกองทุนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งและการพัฒนารัฐสภา ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตย อื่น ๆ อีกมากมายอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการเปลี่ยนแปลง เมื่อนักเขียนเขียนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 พวกเขาจะระบุการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยจาก 30 ประเทศในปีพ. ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน 117 ในฐานะที่เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายมรดกนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าพลเมืองของโลกทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกผู้ที่ปกครองพวกเขาผ่านกระบวนการพลเรือนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและโปร่งใส
Read More