การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

democracy Argentina

กระบวนการของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยตามที่กำหนดโดยสามหลักการ answerability , การตอบสนองและการบังคับใช้ บทความนี้สำรวจซอฟต์แวร์ DemocracyOS ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในการกำหนดนโยบายในอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกำหนดบทลงโทษและการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่

ความรับผิดชอบสามารถกำหนดได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมของคนใดคนหนึ่งยอมรับความรับผิดชอบและเปิดเผยซึ่งได้ชี้แจงผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ในด้านความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักว่ามีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและตอบสนองต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลโดยการให้หน่วยงานต่างๆมีเวทีในการปรับการปฏิบัติงานหรือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่นอกที่ทำการทางการเมืองสามารถใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ประชาชนได้รับการลงโทษและให้รางวัลแก่ผู้นำตลอดระยะเวลาการทำงาน

การบังคับใช้หมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่เป็นที่นิยม ผ่านการเลือกตั้งพลเมืองให้อำนาจหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่ผู้เลือกตั้งซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาไม่พอใจที่นิยมบางครั้งแรงบันดาลใจเรียกร้องให้ประชาชนที่จะนำไปใช้ – หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์

การบังคับใช้ทางการเมืองดำเนินการผ่านกลไกของกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผลสมบูรณ์ซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นลบทำให้เกิดการคว่ำบาตรและการเลือกตั้งใหม่เป็นผลตอบแทน นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป immediateness ของเทคโนโลยีเช่น DemocracyOS อนุญาตให้ประชาชนที่จะกำหนดบทลงโทษและผลตอบแทนว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ DemocracyOS เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจสำหรับการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าที่ใช้วิธีการแบบดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการบังคับใช้ทางการเมือง

democracy Argentina-

เปิดตัวในปี 2012 โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวอาร์เจนตินา DemocracyOS เชิญชวนประชาชนมาหารือและลงมติในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย กระบวนการลงคะแนนเสียงซึ่งในขั้นต้นไม่ได้มีการบังคับใช้จริงใด ๆ กลายเป็นกลไกของการบังคับใช้ทางการเมืองเมื่อการลงคะแนนเสียงได้รับความนิยมมากหมั้นว่ามันกดดันสภาแห่งชาติอาร์เจนตินาที่จะผ่านการเรียกเก็บเงินที่เสนอโดยพรรคเสียงข้างน้อยในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเผชิญกับบทลงโทษเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา DemocracyOS มีศักยภาพที่จะให้เป็นเวทีสำหรับประชาชนที่จะบังคับใช้นโยบายรับผิดชอบนอกขอบเขตของการเลือกตั้ง

จนถึงปัจจุบัน DemocracyOS ถูกใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเม็กซิโกสเปนตูนิเซียและสามรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยพรรคการเมืองใดในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้ง DemocracyOS ได้ก่อตั้งพรรค Part Party (Partido de la Red) ซึ่งนักการเมืองได้กระทำการตามความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ หลังจากล้มเหลวในการชนะที่นั่งในรัฐสภาท้องถิ่นในบัวโนสไอเรสในปี 2013 พรรคเน็ตมุ่งหวังที่จะมีตัวแทนคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม  2017

รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีส่วนร่วมกับพลเมืองของตนทางออนไลน์โดยสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในขณะที่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตอบสนองและการตอบสนองที่เรียกว่า e-government ไม่ได้วางคว่ำบาตรและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคฝ่ายค้านและพลเมืองที่ระดมความต้องการทางออนไลน์เพื่อเรียกร้องความสามารถในการบังคับใช้จากหน่วยงานต่างๆในทางกลับกันอาจเรียกได้ว่าเป็น e-democracy มากกว่าการปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยพวกเขามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยการให้ทางเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อบังคับใช้ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล

ความสามารถในการตอบสนองการตอบสนองและการบังคับใช้เป็นงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งต้องมีการกำกับดูแลการประเมินผลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยในการจัดส่งด้านบริการถือเป็นแนวทางในการประเมินหลักการทั้งสามนี้และสนับสนุนให้ทุกคนเรียกร้องความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยได้ทุกที่