ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์

Democratic accountability

การร่วมมือกับเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งแรกเกี่ยวกับการประเมินประชาธิปไตยของพลเมืองที่นำโดย IDEAในปี 2016 เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นอูลานบาตอร์ได้เปิดตัว “ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจร” ร้านบริการเหล่านี้ตั้งอยู่ในที่เดียวอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะใด ๆ ของ 280 แห่งที่ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลให้ข้อเสนอแนะและยื่นเรื่องร้องเรียน “ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งการบริการ” นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างแนวทางประชาธิปไตยแบบ bottom-up ขึ้นโดยการปรับปรุงการให้บริการในระดับท้องถิ่นและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งวาระการปฏิรูปทางการเมืองและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

มองโกเลียไม่ใช่เรื่องใหม่ในการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยของตนเอง มองโกเลียได้ดำเนินการประเมินความมั่นคงของรัฐทั้งสี่ (SoD) และอันที่จริงประเทศแรกในการจัดตั้ง SoD เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินผลแบบประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินอยู่ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการประเมินเป้าหมายการพัฒนาประเทศมองโกเลียมิลเลนเนียม 9 (MDG 9) เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปที่เกิดจากการประเมิน SoD ของมองโกเลียกลไกด้านความรับผิดชอบในการให้บริการยังคงอ่อนแอ ในการประเมินรายงานแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยที่ผู้ถูกตอบแบบสอบถามเช่นความรับผิดชอบการตอบสนองความรับผิดชอบและกฎหมายและความยุติธรรมถูกยึดถือในมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร (46%) อาศัยอยู่ความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้นได้สร้างสถานการณ์ที่หลายคนขึ้นอยู่กับสวัสดิการสังคม ปัจจุบันระบบสวัสดิการสังคมเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์เพียงอย่างเดียวหนึ่งในสามของงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับสวัสดิการทางสังคม

Democratic accountability-

โครงการนี้จึงมุ่งที่จะประเมินความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยของบริการสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสเช่นผู้สูงอายุเยาวชนและสตรี ภายใต้การนำของ Ulaanbaatar นายกเทศมนตรีเอส Batbold ออกกำลังกายการประเมินผลนี้ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการสี่ปีของเทศบาล 2016-2020 ที่จะมีส่วนร่วมกับประชาชนในกระบวนการทางการเมืองในท้องถิ่นและปรับปรุงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาชิกในทีมประเมินเกี่ยวกับการทำแผนที่บริการโดยกล่าวถึงกลไกการรับผิดชอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีอยู่ในสถานที่และจัดทำแผนสำหรับการประเมินผล การประเมินคาดว่าจะระบุช่องว่างในกระบวนการความรับผิดชอบในอูลานบาตอร์; การตอบสนองและการตอบสนองต่อรัฐบาลและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เป็นอย่างไรและกลไกด้านความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีนี้ในการจัดสวัสดิการสังคมเป็นโครงการนำร่องของเทศบาลในขณะที่พวกเขาวางแผนที่จะใช้และใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินบริการสาธารณะอื่น ๆ

Democratic accountability_

สถาบันและองค์กรต่างๆเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่

  • สำนักบริหารราชการแผ่นดินกรมสวัสดิการสังคมและศูนย์บริการจัดส่งทุนของเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์
  • สถาบันการกำกับดูแลกิจการแห่งชาติ, เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลมองโกเลีย
  • สถาบันปรัชญาวิทยาศาสตร์มองโกเลีย
  • มหาวิทยาลัยการศึกษามองโกเลีย
  • CSOs: ความโปร่งใสระหว่างประเทศ (มองโกเลีย), ขั้นตอนที่ปราศจากพรมแดน, ความริเริ่มในการบริหารและความโปร่งใสกองทุน