จุดประสงค์ของเรา

objective

เราสนับสนุนประชาธิปไตยที่ยั่งยืนทั่วโลก เราทำเช่นนี้โดยการผลิตและแบ่งปันความรู้เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของระบอบประชาธิปไตยและทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย เราใช้ความรู้นี้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆของโลกและเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในสหประชาชาติและสหภาพยุโรป