ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

democracy-

ประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่เพียง แต่จะส่งเสริมคุณค่าของอเมริกาอย่างพื้นฐานเช่นเดียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิของคนงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเวทีโลกที่ปลอดภัยมั่นคงและรุ่งเรืองมากขึ้นในการที่สหรัฐฯสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติได้ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของชาติซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมด ประเทศที่ควบคุมโดยรัฐมีแนวโน้มที่จะรักษาสันติภาพยับยั้งการรุกรานขยายตลาดเปิดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจปกป้องประชาชนชาวอเมริกันต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมระหว่างประเทศรักษาสิทธิของมนุษย์และคนงานหลีกเลี่ยงวิกฤติด้านมนุษยธรรมและกระแสผู้อพยพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก, และปกป้องสุขภาพของมนุษย์

ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ในใจประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ:

  • ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงความมั่นคงและความมั่งคั่งของคนทั้งโลก
  • สนับสนุนประชาธิปไตยที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ในการใช้หลักการประชาธิปไตย
  • สนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนทั่วโลกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาในประเทศของตน และ
  • ระบุและประณามระบอบการปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของพลเมืองในการเลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เป็นอิสระเป็นธรรมและโปร่งใส

democracy_

สำนักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (DRL) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมโครงการประชาธิปไตยทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลักของประเทศ DRL รับผิดชอบในการดูแลกองทุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (HRDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2541 เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและภาวะการปกครองแบบประชาธิปไตย DRL ใช้ทรัพยากรจาก HRDF รวมทั้งกองทุนที่จัดสรรให้กับกองทุนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งและการพัฒนารัฐสภา

ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตย อื่น ๆ อีกมากมายอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการเปลี่ยนแปลง เมื่อนักเขียนเขียนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 พวกเขาจะระบุการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยจาก 30 ประเทศในปีพ. ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน 117 ในฐานะที่เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายมรดกนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าพลเมืองของโลกทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกผู้ที่ปกครองพวกเขาผ่านกระบวนการพลเรือนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและโปร่งใส