อะไรคือหลักการของรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

democracy

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ เป็นความพยายามครั้งที่ 2 ของทางรัฐบาลที่เคยถูกคว่ำโดย สปช. ที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐประหาร ในส่วนของเนื้อหามีการพูดคุยกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อปราบการโกง และคอรัปชั่นโดยเฉพาะ โดยจะมอบอำนาจให้กับประชาชนมากขึ้น ช่วยให้มีส่วนร่วมในการปกครองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองที่รุนแรงในอนาคต ด้วยการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพกว่า โดยมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติในระยะยาว

ตรงนี้มีหลายคนสงสัยว่ารัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าการปราบโกงนี้ ครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง มันปราบโกงแค่สถาบันนักการเมืองอย่างเดียว หรือว่าครอบคลุมทุกสถาบันหรือไม่ ส่วนการเพิ่มอำนาจและสิทธิให้ประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ไปส่งผลกระทบในเรื่องสวัสดิการ ที่ทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้ติดหนี้บุญคุณจากรัฐบาล แทนที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นนายของรัฐ ซึ่งเป็นเหมือนกับดักที่หลายคนหลงเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่กลายเป็นการลดทอนเสรีภาพที่แทบเนียน

หลังจากที่มีการรณรงค์ขอเปิดให้โอกาสแต่ละฝ่ายสามารถที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเสรี ฝ่ายที่กุมอำนาจเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่สามารถแสดงความเห็นได้ในขอบเขตที่เหมาะสม ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูด เพราะอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นฝ่ายชี้ว่าใครเป็นคนผิดถูก คนไหนพูดไม่ถูกใจก็ชี้ตัดสินว่าไม่เหมาะสมได้ ยกตัวอย่างเช่น การห้ามชุมนุมเกิน 5 คน หรือ อำนาจที่ตำรวจสามารถตีความได้ว่าใครที่เข้าข่ายการปลุกระดม และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่อำนาจในการตัดสินว่าอะไรที่ขัดกับการลงประชามติ ด้วยอำนาจแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้จะมีใครกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยอีกไหม

ทางคสช. ได้บอกเอาไว้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเมื่อไหร่ การเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอยนั้นจะมาถึงแน่นอน เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนจะมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ ในขณะที่หลายคนแสดงความไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่ได้ไปเดินรณรงค์อย่างออกหน้าออกตา สถานการณ์เหล่านี้เป็นที่จับตาดูต่อสังคมโลกอย่างมาก แต่สำหรับคนไทยเองดูเหมือนจะเคยชินไปแล้ว ในขณะที่สำนักข่าวหลายแห่งก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ โดยในแต่ละสำนักต่างพากันแข่งขันการทำข่าวในแบบของตัวเอง บางครั้งก็แข่งกันจนไม่ได้ไตร่ตรองข้อมูลให้ถี่ถ้วนจนเกิดเป็นผลเสียต่อสังคม

democracy-image

หลักรัฐธรรมนูญนิยม 5 ประการ

1.เป็นรัฐธรรมนูญที่มองว่าอำนาจเป็นของประชาชน ทำเพื่อประชาชน หมายความว่าประชาชนมีสิทธิที่จะเรียกคืนอำนาจการปกครอง และแต่งตั้งสถาบันการเมืองใหม่ได้

2.รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักกฎหมายสูงสุด คือการกำหนดว่าสิ่งไหนทำได้ และสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ โดยรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามกรอบที่กำหนดเอาไว้

3.รัฐบาลจะต้องมาจากตัวแทนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีปกติ หรือในภาวะฉุกเฉิน โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการใช้อำนาจ พร้อมที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้

4.รัฐธรรมนูญจะต้องมีการจำกัดอำนาจของรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสามารถให้อีกฝ่ายตรวจสอบได้ ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ตรวจสอบอย่างเดียว นอกจากนี้อำนาจของกองทัพยังอยู่ในมือของพลเรือน ตำรวจก็ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนฝ่ายเดียว 5.คำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนแบบสากล รัฐบาลอาจจำกัดสิทธิประชาชนได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะกระทำการที่เกินเลยใดๆ จนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ โดยสามารถบังคับใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น