เกี่ยวกับเรา

about.

เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยผ่านศักยภาพในการจัดประชุมที่ประเทศผู้เชี่ยวชาญและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นรากฐานของความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่เปิดกว้างและเป็นที่เคารพในบริบทของประเทศและสะท้อนถึงวิธีการที่ไม่ได้กำหนดไว้และไม่ล่วงล้ำของเรา

เราพัฒนาความรู้เชิงเปรียบเทียบช่วยในการปฏิรูปประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อนโยบายและการเมืองโดยมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลักคือกระบวนการเลือกตั้งขบวนการรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นตัวแทนและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เรายังกล่าวถึงประเด็นเรื่องเพศความหลากหลายและความขัดแย้งและความมั่นคง